Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng của BA:CARE Mới

Chính sách giao hàng Đại lý:

- Bên A giao hàng đến cửa hàng của Bên B hoặc tại địa điểm thuận tiện do Bên B chỉ định. Bên B đặt hàng với số lượng, loại sản phẩm cụ thể bằng thư, fax, website.

- Chi phí xếp dỡ từ xe vào cửa hàng của Bên A do Bên A chi trả. Chi phí xếp dỡ từ xe vào kho của Bên B hoặc chuyển đi đến các Đại lý của Bên B sẽ do bên B chi trả.

LIÊN HỆ HỢP TÁC
Các đại lý có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm và các chính sách ưu đãi hoặc khách hàng có thắc mắc về sản phẩm vui lòng để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất.
x